page_banner

CAS:13933-17-0 |Koprienchlorieddihidraat

CAS:13933-17-0 |Koprienchlorieddihidraat

Kort beskrywing:

GEEN. Item Tegniese indeks
1 Koperchloried (CuCl2·2H2O) % ≥ 96
2 Yster (Fe) % ≤ 0,05
3 Gratis water % ≤ 2,0
4 Sulfaation (SO42-) % ≤ 0,3
5 Water onoplosbare stof % ≤ 0,1

Produkbesonderhede

Produk Tags

Produk besonderhede

NO. Item Tegniese indeks
1 Koperchloried (CuCl2·2H2O) % ≥ 96
2 Iron (Fe) % ≤ 0,05
3 Free water % ≤ 2,0
4 Sulfaation (SO42-) % ≤ 0,3
5 Water onoplosbare stof % ≤ 0,1

Verpakking en versending

FOB-hawe: Sjanghai-hawe
Verpakkingsgrootte: 100*100*115cm/pallet
Eenhede per palet: 40 sakke/palet;25 kg/sakkie
Bruto gewig per palet: 1016kg
Netto gewig per palet: 1000kg
Leertyd: 15-30 dae
Pasgemaakte verpakking (Min. bestelling: 3000 kilogram)
Monsters: 500g
20GP: Laai 20 ton

1.Fisiese en chemiese eienskappe
Fisiese toestand Poeder of ortorombiese bipiramide kristal
Kleur Groen tot blou
Reuk Geen data beskikbaar nie
Smeltpunt/vriespunt: Geen data beskikbaar nie
Kookpunt of aanvanklike kookpunt en kookbereik 993 ℃ (Verander na koper(II)chloried)
Vlambaarheid: Nie-vlambaar
Onderste en boonste ontploffingsgrens/: vlambaarheidsgrens Geen data beskikbaar nie
Vlampunt: Nie van toepassing nie
Outo-ontbrandingstemperatuur Geen data beskikbaar nie
Ontbindingstemperatuur Geen data beskikbaar nie
pH 3,0 - 3,8
Kinematiese viskositeit Nie van toepassing nie
Oplosbaarheid Maklik oplosbaar in water, oplosbaar in asetoon, alkohol, eter, ammoniumchloried.
Verdelingskoëffisiënt: n-oktanol/water(logwaarde) Geen data beskikbaar nie
Dampdruk Geen data beskikbaar nie
Digtheid en/of relatiewe digtheid Geen data beskikbaar nie
Relatiewe dampdigtheid (lug=1) Nie van toepassing nie
Deeltjie eienskappe Geen data beskikbaar nie

2. Stabiliteit en reaktiwiteit
Reaktiwiteit Reageer hewig met kalium en natrium.
Chemiese stabiliteit Stabiel onder aanbevole bergingstoestande.
Moontlikheid van gevaarlike reaksies Gevaarlike polimerisasie vind nie plaas nie.
Toestande om te vermy (bv. statiese ontlading, skok of vibrasie) Hitte en vlam en vonk.Die uiterste temperature en direkte sonlig.Onversoenbare materiale.Vermy stofvorming.
Onversoenbare materiale Vermy kontak met kalium, natrium, klam lug.
Gevaarlike ontbindingsprodukte Waterstofchloriedgas, koperoksied.

3.Toksikologiese inligting
Toegangsroetes: Dermale kontak, oogkontak, inaseming, inname.
Akute toksisiteit Koperchlorieddihidraat (CAS 10125-13-0): LD50 (Oraal, rot) : 584 mg/kg EC50 (Inaseming, Rot): NVT LD50 (Dermaal, haas) : 1,224 mg/kg
Velkorrosie/Irritasie Veroorsaak velirritasie.
Ernstige oogskade/-irritasie Veroorsaak ernstige oogskade.
Respiratoriese of vel Kan 'n allergiese velreaksie veroorsaak.Sensibilisering
Kiemselmutageniteit Nie geklassifiseer nie
Karsinogeniteit Nie geklassifiseer nie

Reproduktiewe toksisiteit Word vermoed dat dit vrugbaarheid of die ongebore kind beskadig.
STOT-enkelblootstelling Nie geklassifiseer nie
STOT-herhaalde blootstelling Nie geklassifiseer nie
Aspirasiegevaar Nie geklassifiseer nie
Chroniese effekte Nie geklassifiseer nie
Verdere inligting Geen data

4. Ekologiese inligting
Ekotoksisiteit Aquatiese toksisiteit: Koperchlorieddihidraat (CAS 10125-13-0) Toets & Spesies 96 Hr LC50 vis: NVT 48 Hr EC50 Daphnia: NVT 72 Hr EC50 Alge: NVT
Persistentie en afbreekbaarheid: Nie beskikbaar nie
Bioakkumulerende potensiaal: Nie beskikbaar nie
Mobiliteit in grond Nie beskikbaar nie
Bykomende inligting: Baie giftig vir waterlewe met langdurige effekte.

5. Beskikkingsoorwegings
AFVALVERWYDERING INSTRUKSIES
Kontak 'n gekwalifiseerde professionele afvalverwyderingsdiens om van hierdie materiaal ontslae te raak.Gooi weg in ooreenstemming met plaaslike omgewingsregulasies of plaaslike owerheidsvereistes.


  • Vorige:
  • Volgende: